Poszukuję książki:

John Barrow

“The Theories of Everything: The Quest for Ultimate Explanation”,

Oxford University Press, Oxford 1991.

Proszę o kontakt pod tym adresem