pomyśl …

Pomyśl

ile możesz dać

bez przymusu i strat

tylko spróbuj w sobie

miłości odnaleźć ślad

Danuta Julia
wildana@wp.pl