Nic …

Gdzie jesteś

gdy w tobie Go nie ma

Jaki jesteś

gdy sam w sobie jesteś

Danuta Julia

wildana@wp.pl