nawrócony

nie mówią mu

Bóg – Jezus – Chrystus

żeby nie spłoszyć

powagą słów nie zasmucić

uczenie się wysilają

Pierwsza Przyczyna

Byt Najwyższy

Ipsum Esse Subsistens i Absolut

nazywają

Wszechmocny i jeszcze Nienazwany

Wszechobejmujacy i Nieogarniony

a on wciąż nienasycony

i niepokój w nim rośnie

i czuje że woła go cisza daleka

ktoś nieostrożnie – Jezus – zanucił

i głos tajemniczy na kolana go rzucił

Dominus adest i vocat te

i spojrzał w oczy Chrystusa Pana

i się nawrócił…

Jolanta Lesiuk