modlitwa pokorna …

Wszechmogący Boże nieskończonej mocy,

Gdyż się nic stać nie może bez Twojej pomocy,

Gdy żeś Ty jest początek i koniec wszytkiego,

A trwać długo nie może nic bez Bóstwa Twego

Tyś jest Bóg nieskończony, a w Twojej opiece

Każda sprawa zależy tu na wszytkim świecie.

Tyś prawda nieskończona, dobroć, żywot, zdrowie,

A o Twym Mąjestacie a kto właśnie powie.

Ziemię, niebo i gwiazdy w dziwnej sprawie mając,

A co jeszcze dziwniejsza, myśl każdego znając.

Na niebie, na powietrzu, morzu i na ziemi

A w Twoich się rozprawach dziwnie wszytko mieni.

Tyś jest Król wszytkich królów, Tobie upadają

Mocy ziemskie, niebieskie, i cześć wieczną dają,

Wyznawąjąc Twe Bóstwo a majestat dziwny,

Naszemu rozumowi na wszytkim sprzeciwny.

Do Ciebie się uciekam, tak jako do Tego,

Którego rozumiemy tak miłosiernego (…)

MIKOŁAJ REJ