Miłość

Jaka to Wielkość być musi

by słońcem rozpalać dzień

a noc zapalać gwiazdami

wiośnie przywracać łąkę

a kolory jesieni

słowikiem śpiewać

nad chlebem naszym powszednim

powracać żniwem

by napełniać spiżarnie

darować czas

i

czekać

byś zechciał powrócić

ale jaka w Wielkości musi być wielkość

by stać się Ciałem

i pokazać – jak być człowiekiem.

Danuta Julia

wildana@wp.pl