Dziękuję

Tym wszystkim, którzy mi pomogli w zebraniu środków na operację serdecznie dziękuję. Niestety koszt operacji przekroczył sumę, jaką uzbieraliśmy o prawie 1,500 € (euro) i dlatego pozwolę sobie jeszcze raz poprosić odwiedzających tę stronę o niewielkie nawet datki na konto:

Pekao S.A. o/ Nowy Targ

12401574-01117480-2700-201112-001-0000

Lub przekazem pocztowym na adres:

Małgorzata Matusz- Figura

34-470 Czarny Dunajec

ul. Kmietowicza 179 B

Aha,
tutaj są moje zdjęciowe podziękowania dla Was. MAGDA

Do prośby i podziękowań Magdy dołącza się oczywiście, wdzięczny ks. Kazimierz. Bóg zapłać.