Christus natus est …

choć zadekretowano

ponad wszelką wątpliwość

iluzoryczny status nadziei

Pantokrator w kołysce

Dziecię co władców pozbawia mocy

nie może zaistnieć jakiejkolwiek nocy

poprzez kwitowane śmiechem uprzedzenia

przez chwiejne miraże choinkowych rozjaśnień

przez oczy zniekształcane sztucznym zapatrzeniem

chybotliwe schody tradycji

i atrakcji zmysłowych skondensowaną obfitość

raz jeszcze wymknij się Dalej….

ponad płaszczyznę ciasnych ustaleń

w czas zawsze stosowny według inwencji Pana

gdzie era zmian radykalnych

gdzie Miłość wyakcentowana

Jolanta Lesiuk
silence78@wp.pl