będąc człowiekiem ….

Będąc człowiekiem

nie jesteś bliższy nieskończoności

niż gdybyś był mrówką,

ale też nie jesteś dalszy

niż gdybyś był ciałem niebieskim

Giordano Bruno